‘We kunnen je PTSS pas behandelen als het misbruik is gestopt. Jij moet aangifte doen, daarna kunnen we met EMDR beginnen’

In allerlei varianten heb ik bovenstaande de afgelopen jaren te horen gekregen van mensen die mijn hulp zochten.

‘Eén keer had ik voldoende moed verzameld en ben ik naar de politie gegaan. De vragen die ik daar kreeg riepen zoveel op dat ik begon te dissociëren. Ik ben letterlijk naar huis gevlucht en ga nooit meer aangifte durven doen’

Het is niet de bedoeling de politie zwart te maken, maar vooral voor slachtoffers van langdurig misbruik is het domweg te hoog gegrepen om een consistent verhaal te vertellen dat gebruikt kan worden voor een strafrechtelijk onderzoek naar een dader. De daders zijn domweg nog te dichtbij en te intimiderend. Teveel angst tast de rationele vermogens aan, ook bij slimme mensen…

Maar: ook mensen die (nog) misbruikt worden kunnen veel aan professionele ondersteuning hebben. Mijn hoofddoel als hulpverlener is soms alleen maar om iemand te helpen het misbruik een halt toe te roepen. Natuurlijk is het goed als een dader wordt gestraft, maar soms lukt dat niet. Hulpverleners die de focus teveel leggen op juridische procedures raken daardoor soms het zicht kwijt op hun belangrijkste taak: het emotioneel welbevinden van hun klanten helpen.

Soms zijn er andere manieren: een jongeman die is misbruikt door een hulpverlener wil wel zijn verhaal kwijt, maar geen aangifte doen. Hij gaat in gesprek met een journalist. Als dat hem goed doet vind ik dat prima: zijn belang staat voorop.

“Het leren bewaken van de eigen grenzen is voor veel mensen die zijn misbruikt het belangrijkste doel.”

Dat je een traumatisch verleden hebt is al ellendig genoeg, maar dat er nog meer volgt terwijl het misschien voorkomen had kunnen worden is nog veel erger, en gevaarlijker, voor iemands welbevinden.

De impact van iedere traumatische ervaring wordt voor een groot deel bepaald door de context waarbinnen het geschiedt. Mensen die al kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld door eenzaamheid of armoede, kunnen gemiddeld genomen minder verdragen dan mensen die maatschappelijk goed zijn ingebed. Dat maakt traumatherapie tot maatwerk, waarin geen harde eisen moeten worden gesteld aan de mensen die om hulp vragen.

‘Je wilt geen aangifte doen? Prima, ik probeer je te helpen op een manier die bij jou en jouw omstandigheden past’

 

 

Blijf-Beter!Welkomsgeschenk

Meld je vandaag nog aan voor Bram's maandelijkse nieuwsbrief en ontvang zijn boek Blijf Beter! (in pdf).

Mis 'm niet!