Actiebrief tegen euthanasie

Geachte collega,
We willen u vragen om bijgaande brief te ondertekenen als u zich, net als wij, zorgen maakt over het oprekken van de euthanasiewet en dubieuze toetsing als het gaat om onze patiënten, mensen met ernstige psychiatrische problematiek.
Als we tenminste vijftig psychiaters bereid hebben gevonden om deze brief te tekenen dan zal het televisieprogramma EenVandaag onze brief in ontvangst nemen met als doel beleidsmakers en politiek ter verantwoording te roepen.

 

 

Concreet:
Stuur een e-mail naar één van ons beiden met de volgende tekst:
Ik, (naam) ben psychiater en ondersteun deze brief
Graag met vermelding van woon- of werkplaats
Stuur deze oproep eventueel ook door aan collega’s.
Alvast dank!
Dr. Esther van Fenema, Leiden
e.m.vanfenema@lumc.nl
Dr. Bram Bakker, Amsterdam
bram.bakker@sitagre.nl